zaterdag 29 december 2007

Bevestiging van een naam

Bij het (tweede) huwelijk van Jetske Sjoerds Klaversma (dochter van Sjoerd Hettes) in 1831 overlegde zij een acte waaruit blijkt dat haar ouders zijn overleden. Ook wordt melding gemaakt van het overlijden van de grootouders. Wat voor mijn onderzoek nog veel belangrijker is, de groutouders worden bij name genoemd en dus weet ik eindelijk zeker met wie Hette Annes ooit is getrouwd. Diverse onderzoekers hebben, op basis van de vernoemingen van alle kinderen, gespeculeerd dat het patroniem van zijn vrouw vrijwel zeker Tjallings geweest moet zijn. Iets minder zeker werd gedaan over de voornaam, hoewel de naam Tietsje een goede kans maakte. In genealogieën werd dan ook meestal alleen gesproken van een mevrouw N. Tjallings.
Via de acte van bekendheid weten we nu dat het inderdaad Tietje Tjallings is geweest, zodat het onderzoek weer een stapje verder kan gaan. De combinatie Tietje en Tjalling is redelijk zeldzaam, en de enieg kandidaat die in aanmerking komt is de Tietje Tjallings die in 1726 is geboren als dochter van Tjalling Doedes en Maaijke Jentjes te Tjerkwerd. Extra ondersteuning van de hypothese: Tietje had een ouder zusje (gedoopt in 1724) met de naam Elbrig. Ook die naam komt zelden voor, maar duikt wel op in de vernoemingen bij latere generaties.
Wat de opstellers van de acte nooit hebben kunnen vermoeden: de acte maakt 176 jaar later veel meer bekend dan waarvoor hij was opgesteld. En daar ben ik heel blij mee. De kwartierstaat van Jetske Sjoerds Klaversma is dan ook gegroeid en ziet er uit als op het onderstaande plaatje. Vergelijk deze maar eens met de afbeelding bij het vorige bericht.

1 opmerking:

Irene zei

hoi Richard,

even de eerste reactie, ik heb Elbirg in mijn stamboom.

groetjes Irene.