donderdag 27 maart 2008

Overlijden Claas Gerbens (2)

Uit de rouwbrief van zijn vrouw Jildouw weten we dat Claas Gerbens op 21 november 1799 is overleden in Amsterdam. Reden genoeg om even naar het Stadarchief te gaan, om te zien of er meer gegevens te vinden zijn.
En ja hoor, het blijkt dat Claas al op 23 november, dus op de tweede dag na zijn overlijden is begraven. De ter aardebestelling vond plaats op het St. Anthonie kerkhof. In het dikke boek Amsterdam van A tot Z [een uitgave van Strengholt] lezen we, dat dit kerkhof lag buiten de St. Anthoniespoort, ingeklemd tussen Nieuwe Herengracht, Muidergracht, Nieuwe Keizersgracht en Weesperstraat. Het kerhof werd geopend op 8 mei 1640 en het bleef in functie tot 1 januari 1866. Toen werden alle oude kerkhoven van de stad buiten gebruik gesteld. Op de plaats van het St. Anthonie kerkhof ligt nu deels de Hortus van Amsterdam.

Het begraafregister van het St Anthonie kerkhof, ofwel het SAKH in jargon, vermeldt ook het adres van Claas Gerbes (namen werden fonetisch opgeschreven). Hij bleek te wonen achter de oude gereformeerde kerk. Na het overlijden van Claas is Jildouw weer teruggegaan naar Friesland, waar ze op 23 juni 1801 in Sneek hertrouwde met Tjipke Okkes. Tjipke zou in 1811 de familienaam Okkema aannemen.

zondag 16 maart 2008

Een toevalsvondst en nog een


Ik heb al geschreven over de meeste recente jaargang (2007) van het Genealogysk Jierboekje. Dat is een uitgave van het Genealogysk Wurkferbân en het staat elk jaar weer bomvol interessante artikelen. De uitgave 2007 is voor onze familie zeer bijzonder, omdat er licht wordt geworpen op de oudste generaties Hettema. Op bladzijde 70 van het boekje staat het bovenstaande familieschema.
Mijn aandacht werd getrokken door Jildou Annes en Klaas Gerbens, een echtpaar dat ik onlangs ben tegengekomen tijdens veldwerk. Met neef Giel was ik in Goënga, bij de familie Buter, en zij toonden ons een zwaar gehavende rouwbrief uit 1799. Met behulp van een aantal leeslampen heb ik de brief zo goed mogelijk proberen uit te lichten om er een foto van de maken. Zie het plaatje hier links, dat kan worden aangeklikt om een grotere versie op het scherm te krijgen. De brief was verstuurd door Jildou Annes aan vreienden en familie, om te melden dat haar man op 51-jarige leeftijd was overleden. Vooral de plaats waar dat gebeurde, Amsterdam, is van groot belang. Het verklaart waarom in de Friese begraafregisters niets van Klaas Gerbens kon worden teruggevonden. En ten tweede bestaat de kans dat het echtpaar in Amsterdam nog een papieren spoor heeft achtergelaten. Notariële akten, bijvoorbeeld. Daar ga ik binnenkort eens even wat speurwerk verrichten. In het schema kunnen we nu dus invullen bij Klaas Gerbens 1748 - 1799.

zondag 9 maart 2008

Hwerom net yn it Frysk?

Tja, dat is de vraag die ik kreeg toen iemand wilde weten waarom ik geen teksten in het Fries op dit weblog zet. Beste mensen: de uitleg is heel simpel: ik beheers de taal slechts passief (lezen en soms verstaan). Spreken en schrijven gaan bij mij dermate knullig, dat ik er niet over pieker om de taal te gaan parodiëren. Laat mij maar lekker in het Nederlands schrijven, dat lukt me wel, het Fries laat ik over aan de experts.
Over Friese experts gesproken: een van hen, Jarigh Renema, heeft in de meest recente aflevering van het genealogysk Jierboekje een kwartierstaat gepubliceerd van mijn voorvader Hette Annes. Ik ben zeer druk bezig om al die gegevens door te nemen, dus heb ik wat weinig tijd voor dit weblog. Maar... ik kom zeker op dit onderwerp terug, eerst nog even langs het archief in Leeuwarden en dan kijken of ik een leuk stukje kan componeren.