zondag 16 maart 2008

Een toevalsvondst en nog een


Ik heb al geschreven over de meeste recente jaargang (2007) van het Genealogysk Jierboekje. Dat is een uitgave van het Genealogysk Wurkferbân en het staat elk jaar weer bomvol interessante artikelen. De uitgave 2007 is voor onze familie zeer bijzonder, omdat er licht wordt geworpen op de oudste generaties Hettema. Op bladzijde 70 van het boekje staat het bovenstaande familieschema.
Mijn aandacht werd getrokken door Jildou Annes en Klaas Gerbens, een echtpaar dat ik onlangs ben tegengekomen tijdens veldwerk. Met neef Giel was ik in Goënga, bij de familie Buter, en zij toonden ons een zwaar gehavende rouwbrief uit 1799. Met behulp van een aantal leeslampen heb ik de brief zo goed mogelijk proberen uit te lichten om er een foto van de maken. Zie het plaatje hier links, dat kan worden aangeklikt om een grotere versie op het scherm te krijgen. De brief was verstuurd door Jildou Annes aan vreienden en familie, om te melden dat haar man op 51-jarige leeftijd was overleden. Vooral de plaats waar dat gebeurde, Amsterdam, is van groot belang. Het verklaart waarom in de Friese begraafregisters niets van Klaas Gerbens kon worden teruggevonden. En ten tweede bestaat de kans dat het echtpaar in Amsterdam nog een papieren spoor heeft achtergelaten. Notariële akten, bijvoorbeeld. Daar ga ik binnenkort eens even wat speurwerk verrichten. In het schema kunnen we nu dus invullen bij Klaas Gerbens 1748 - 1799.

Geen opmerkingen: