zondag 10 november 2013

Jarig in Amerika

Jan Annes Hettema is getrouwd geweest met Gerbrig Murks Abma. Broers en zuster van Gerbrig zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten, en daar pikken we het spoor van de Abma's op. De lokale krant De Volksvriend - vrijwel geheel gepubliceerd in het Nederlands, besteedde aandacht aan alledaagse voorvallen, zoals een verjaardag. Hier is een voorbeeld, bekeken via de website van de Koninklijke Bibliotheek:


Het gaat hier om Harmen Abma, inderdaad geboren in 1844. Via Tresoar is zijn geboorte snel te achterhalen, en dan zien we dit:


En wie de originele geboorteakte wil zien, gaat daarvoor naar de website AlleFriezen. Met het volgende resultaat:

Geen opmerkingen: