donderdag 27 maart 2008

Overlijden Claas Gerbens (2)

Uit de rouwbrief van zijn vrouw Jildouw weten we dat Claas Gerbens op 21 november 1799 is overleden in Amsterdam. Reden genoeg om even naar het Stadarchief te gaan, om te zien of er meer gegevens te vinden zijn.
En ja hoor, het blijkt dat Claas al op 23 november, dus op de tweede dag na zijn overlijden is begraven. De ter aardebestelling vond plaats op het St. Anthonie kerkhof. In het dikke boek Amsterdam van A tot Z [een uitgave van Strengholt] lezen we, dat dit kerkhof lag buiten de St. Anthoniespoort, ingeklemd tussen Nieuwe Herengracht, Muidergracht, Nieuwe Keizersgracht en Weesperstraat. Het kerhof werd geopend op 8 mei 1640 en het bleef in functie tot 1 januari 1866. Toen werden alle oude kerkhoven van de stad buiten gebruik gesteld. Op de plaats van het St. Anthonie kerkhof ligt nu deels de Hortus van Amsterdam.

Het begraafregister van het St Anthonie kerkhof, ofwel het SAKH in jargon, vermeldt ook het adres van Claas Gerbes (namen werden fonetisch opgeschreven). Hij bleek te wonen achter de oude gereformeerde kerk. Na het overlijden van Claas is Jildouw weer teruggegaan naar Friesland, waar ze op 23 juni 1801 in Sneek hertrouwde met Tjipke Okkes. Tjipke zou in 1811 de familienaam Okkema aannemen.

Geen opmerkingen: