woensdag 1 april 2009

Een bijzonder familielid

Via de mail kreeg ik bericht van Tineke Fopma, over een stukje stamboomonderzoek met een verrassende uitkomst. Tineke schrijft: Anne Hettes en Sjoerd Hettes hadden een zuster die Ybeltje heette (geboren in 1762, overleden in 1807). Ybeltje trouwde met Ulbe Luitzens Boersma (1748-1826). Zij kregen een dochter, Minke (1790-1859) die trouwde met Theunis Tjallings Suierveld (1792-1873).
Minke en Theunis kregen een zoon Wytse (1817-1875) en hij trouwde met Janke Abes Hainja (1820-1859).
Abe Wytses Suierveld (1857-1928) was hun zoon en hij trouwde met Gepke Marcus de Leeuw (1859-1943).
Een dochter van Abe en Gepke was Janke (1898-1992), en die was getrouwd met Mindert Jans Lenstra (1894-1955). Om het verhaal niet nog langer te maken:
En dêr is er dan: Abe Minderts Lenstra (1920-1985), oftewol 'ús Abe', is dus famylje fan ús. Vertaling van de Friese conclusie: daar is hij dan, Abe Minderts Lenstra - beter bekend als 'onze Abe' is familie van ons.

1 opmerking:

AHMD zei

Allah, CREATED THE UNIVERSE FROM NOTHING

http://allah-created-the-universe.blogspot.com/

THE COLLAPSE OF THE THEORY OF EVOLUTION IN 20 QUESTIONS

http://newaninvitationtothetruth.blogspot.com/

((( Acquainted With Islam )))

http://aslam-ahmd.blogspot.com/

http://acquaintedwithislam.maktoobblog.com/

O Jesus, son of Mary! Is thy Lord able to send down for us a table spread with food from heaven?

http://jesussonofmary1432.blogspot.com/
_____________________________________________________

http://www.islamhouse.com/